Προστασία απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων - που ισχύουν για τους χρήστες αυτής της επιχείρησης φιλοξενίας κατά την κράτηση

Ελεγκτής δεδομένων (εμείς): Η επιχείρηση φιλοξενίας που θα σας παρέχει, τον χρήστη, την αιτούμενη υπηρεσία. Τα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας μας είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο που χρησιμοποιήσατε για να κάνετε την κράτησή σας / να θέσετε τα ερωτήματά σας σε εμάς. Θα εμφανιστούν επίσης στο τιμολόγιο που θα σας στείλουμε.

Υπεύθυνος συμμόρφωσης με τα δεδομένα: Δεν ισχύει για τις δραστηριότητες των ελεγκτών δεδομένων.

Χρήστης : Εσείς, που συμπληρώσατε τη φόρμα κράτησης ή οποιαδήποτε άλλη σχετική τεκμηρίωση.

Σκοπός: Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων που παρέχονται μέσω αυτού του εντύπου είναι η διαχείριση των επιφυλάξεων που πραγματοποιήθηκαν από εσάς, τον χρήστη ή / και την απάντηση στις ερωτήσεις / αιτήματα που υποβάλατε.

Νομική βάση:

- Είτε η ανάγκη να εκτελεστεί η σύμβασή μας μαζί σας, ο χρήστης / η ανάγκη λήψης μέτρων κατά την παραγγελία σας πριν από τη σύναψη σύμβασης.

- Ή τη συγκατάθεση σας, του χρήστη, σημειώνοντας στο πλαίσιο αποδοχής των Όρων και Προϋποθέσεων των οποίων η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.

Διάρκεια: Θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα που παρείχατε εσείς, ο χρήστης, για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τη διαχείριση της κράτησης που κάνατε, καθώς και για τις υπηρεσίες διαμονής που ζητήσατε. Μόλις ολοκληρωθεί η διαχείριση, τα δεδομένα σας θα παραμείνουν για έξι (6) μήνες. Αν συναινείτε να λάβετε μάρκετινγκ ή / και εμπορικές πληροφορίες, τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν μέχρι να ανακληθεί η συγκατάθεσή σας.

Επεξεργαστής: Συμμετέχουμε στην ομάδα συνεργατών μας ( www.guestcentric.com ) για την πραγματοποίηση της μηχανής κρατήσεων της επιχείρησής μας. Το Guestcentric ενεργεί υπό την εξουσιοδότησή μας και έχουμε συνάψει σύμβαση με την Ομάδα Guestcentric για την παροχή των υπηρεσιών τους. Έχουμε ενημερώσει γραπτώς την Ομάδα Επισκεπτών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνει η επεξεργασία.

Τα υποκείμενα των δεδομένων διαφορετικά από τους χρήστες: Σε περίπτωση που εσείς, χρήστης, μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα σχετικά με διαφορετικό υποκείμενο δεδομένων από εσάς, είστε υπεύθυνος για τέτοιου είδους πράξεις καθώς και για την απόκτηση της αντίστοιχης συναίνεσης των εν λόγω προσώπων για την παροχή των δεδομένων τους .

Μεταφορά δεδομένων: Δεν θα μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτη χώρα εκτός του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος).

Δικαιώματα δεδομένων των δεδομένων: Τα υποκείμενα δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης και αντίδρασης στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της ταχυδρομικής υπηρεσίας στα στοιχεία επικοινωνίας στον ιστότοπό μας κράτησης και στα τιμολόγιά μας.

Εποπτική Αρχή: Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων θεωρεί τα δικαιώματά του επηρεασμένα, μπορούν επίσης να προσφύγουν στην αρμόδια εποπτική αρχή του οικείου κράτους μέλους. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση : https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en