Παροχές & Υπηρεσίες

Το ξενοδοχείο the_Petra διαθέτει άριστες εγκαταστάσεις και παρέχει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.